חזון אגף משאבי אנוש

 חזון אגף משאבי אנוש - עיצוב תרבות ארגונית המחויבת לחזון הטכניון באמצעות הצטיינות ומימוש עצמי של עובדיו