מידע לסגל הוראה

ברוך בואך לטכניון,
בדף זה מרוכז מידע על תנאי העסקתך ומס' טפסים אותם עליך למלא ולהעביר למזכירות ההוראה בפקולטה.

מידע למורים

הצטרפות לקרן השתלמות

לעמיתי הוראה ומורים פנימיים ניתנת האפשרות להצטרף לקרן השתלמות.
שיעורי ההפקדה - בקרן ההשתלמות הם: 2.5% ניכוי מחבר הסגל, 7.5% הפרשת הטכניון.
כל עובד רשאי לקבוע את קרן ההשתלמות שבה יופקדו כספי ההפקדות משכרו.

ארגון סגל ההוראה הגיע להסכם על דמי ניהול מופחתים עם קרן "מגדל השתלמות". קישור לטופס ההצטרפות אותו יש למסור למזכירת ההוראה בפקולטה: טפסי הצטרפות קרן השתלמות - מגדל

פנסיה צוברת

חברי הסגל הנלווים יצטרפו לקרן פנסיה לבחירתם.
שיעורי ההפקדה בקרן הפנסיה לעמיתי הוראה ומורים פנימיים הם: 7% ניכוי מחבר הסגל לתגמולים, 7.5% הפרשת הטכניון לתגמולים ועוד 8.33% הפרשת הטכניון לרכיב הפיצויים.
למורים מן החוץ שיעורי ההפקדה הם 6% ניכוי מחבר הסגל לתגמולים, 6.5% הפרשת הטכניון לתגמולים ועוד 8.33% הפרשת הטכניון לרכיב הפיצויים.

הפנייה לקרן תיעשה באופן עצמאי ע"י העובד שיעביר את טפסי ההצטרפות למחלקת שכר של הטכניון/למזכירת ההוראה בפקולטה.

בחירת פנסיה צוברת

חופשות לידה וחופשות ללא תשלום

למען שיפור השירות עבורכם נשמח לקבל הערותייכם ובקשותיכם במייל shelly.s@technion.ac.il