דרושים - מכרזים טכניון

הגשת מועמדות למשרה JB-912 - רכז/ת פעילות DESIGN-TECH
בהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים