דרושים - מכרזים טכניון


אגף משאבי אנוש מודיע על המשרה הפנויה הבאה:
פניות מתאימות נא להפנות בדואר פנימי או למייל
shoshi@dp.technion.ac.il
עד התאריך :21.10.2019
לברורים שושי/אורלי טלפונים : 5699 , 2958