דרושים - מכרזים טכניון

הגשת מועמדות למשרה JB-971 - מנהל/ת מרכז יזמות
בלשכת משנה בכיר לנשיא