דרושים - מכרזים טכניון


אגף משאבי אנוש מודיע על המשרה הפנויה הבאה:
בלשכת דיקן הסטודנטים
פרטי-המשרה :
שם התפקידפסיכולוג/ית קליני/ית
תאור התפקיד
הכישורים הדרושיםפסיכולוג/ית קליני/ת לאחר בחינת מומחיות.
בעל/ת ידע ועניין בפסיכותרפיה דינמית ופתיחות לגישות
נוספות.
ידע דיאגנוסטי ויכולת בעריכת אינטייקים.
בעל/ת עניין בעבודה טיפולית עם מבוגרים צעירים.
ניסיון בטיפול קבוצתי באוריינטציה פסיכודינמית – יתרון.
היקף המשרה35%
הערההמשרה הינה זמנית
מספר המשרהתשעח/114