דרושים - מכרזים טכניון


אגף משאבי אנוש מודיע על המשרה הפנויה הבאה:
בהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
פרטי-המשרה :
שם התפקידמנהל/ת מרכז מורשת
תאור התפקידהמרכז לחקר המורשת הבנויה על שם אבי ושרה ארנסון
חוקר, אוצר ומשמר את הידע בתחום המורשת הבנויה לדורות
הבאים ומפיצו לקהלים מגוונים.
המרכז פועל בשלושה מישורי פעולה:
קידום המחקר וההוראה בתחום המורשת הבנויה באמצעות
המעבדה למחקר והוראה;
איסוף, שימור והנגשה של מקורות מייצגים של המורשת
הבנויה באמצעות ארכיון המורשת הבנויה;
תיעוד והפצה של המחקר והידע הנצבר בנושא המורשת
הבנויה באמצעות הוצאת הספרים של המרכז.
סיוע שוטף לראש המרכז בפועלו.
תיאור המשרה:
ניהול שוטף ואחריות לתפעול כולל:
• ייזום וביצוע ימי עיון, תערוכות, סמינרים, סדנאות
מומחים והוצאת ספרים.
• הכנת תכניות עבודה וכתיבת חזון.
• הפעלה ופיתוח של ארכיון המרכז וניהול פרויקט
הקמת התשתיות הדרישות להפעלתו.
• גיוס והפעלת כח אדם ונותני שירותים.
• הכנה ניהול שוטף של התקציבים.
• יצירת קשרים עם גורמי חוץ למטרות גיוס אוספים,
תרומות ותקציבי מחקר.
הכישורים הדרושיםבעל/ת תואר אקדמי באדריכלות/אדריכלות נוף/תכנון ערים.
עדיפות לתואר שני.
ניסיון באסוף וארגון של אוספים היסטוריים, עדיפות בתחום
המורשת הבנויה.
ניסיון בארגון ימי עיון ואצירה של תערוכות, עדיפות בתחום
המורשת הבנויה.
יכולת איסוף מידע, כתיבה ועריכה של פרסומים מדעיים
בתחומים הרלוונטיים,
בעברית ואנגלית ברמת שפת אם.
יכולת לדבר מול קהל.
יכולת בינאישית גבוהה.
היקף המשרה50%
הערההמשרה הינה זמנית
כונות לעבודה בשעות גמישות ולנסיעות מרובות לצרכי פגישות
וכנסים ברחבי הארץ.
מספר המשרהתשעח/107